Roční plán studia

Kurs osobního rozvoje - Systém technik odstraňování emocionálních blokád 

a vnějších vlivů na osobní život  -   v rámci mimoškolního vzdělávání

Jednoletý až tříletý cyklus získávání praktických dovedností pro zájemce o práci s Energií, s Božskou podstatou, způsob pomoci vesmírnou všeprostupující energií, předání znalostí a technik, seznámení s původními hlubokými mystérii ducha, individuální přístup ,systematické rozvíjení a procvičování získaných dovedností, osobní růst, cílená výuka zaměřená na rozvoj vnitřních sil, transformaci a zafixování nových schopností , ukončené závěrečnými zkouškami a certifikátem naší školy. 

Co získáte?

Prozkoumání úžasného prostoru své duše, léčení a krásná spolupráce s bytosti vyšších úrovní (anděly, mistry,...), navázání kontaktu s vnitřní božskou podstatou a vyššími principy, zvýšení energetických vibrací, porozumění tajným věděním dávných časů, rozvinutí hladiny energie kundalini a další znalosti, schopnosti a techniky....

Absolventi 1. ročníku jsou schopni pomáhat sobě i druhým z řad příbuzných, přátel a známých.

Absolventi 2. ročníku mohou své schopnosti využít ve své profesionální praxi.

Absolventi 3. ročníku mohou provozovat svou vlastní praxi, pořádat semináře či přednášky a pomáhat lidem kolem sebe.

Studium v naší škole přináší  osobní růst, rozvoj svých schopností a vysoký stupeň uvědomění si souvislostí života.

  Program 1. ročníku studia

  Program výuky jednotlivých lekcí:

1. Zasvěcení Božskou přirozeností, technika a praktická výuka tohoto způsobu léčení. Doprovodné informace : přehled o čakrách a duchovních tělech, duchovní etika, cvičení ke zvládnutí této lekce

  Praktické techniky rozvíjení intuice, koncentrace a vizualizace, emoční citlivosti, druhy negativně ovlivňujících energií, které nás obklopují a způsoby jejich postupného odstraňování. Doprovodné informace: duchovní cvičení, techniky práce skrze duchovní princip, meditační techniky, praktická cvičení k této lekci.

  2.Pokračování technik Božské přirozenosti (BP) – vnitřní knihovna, energetické stopy v mysli a práce s nimi. Nápomocné a ochranné bytosti, andělé, strážní andělé, planetární archandělé, archandělské rituály spojené se zasvěcením technikou převzatou z kabaly, navázání kontaktu a komunikace s těmito bytostmi, praktická cvičení ke zvládnutí této lekce.

   3.Pokračování technik  BP – emoční vzorce a  převzaté energie. Nanebevzatí Mistři, energie světelných chrámů a stanovišť, další bytosti světla, meditace Mistrů, poselství Saint Germaina, zasvěcení do Silver Violet  Flame, praktická cvičení.

  4.Pokračování  technik BP - nalézání a odstraňování emočních traumat, hlubší příčiny potíží, negativní vazby, typy léčitelských technik, typy zasvěcení, druhy energetických kanálů, druhy duchovních energií, duchovní prosby,  komunikace se svým podvědomím, výroba a praxe Bachových esencí venku v přírodě, praktická cvičení.

   5.Pokračování technik BP – skupinová terapie, odvádění  duší zemřelých či jiných bytostí, vyrovnávání energií. Doprovodné informace: doplňující techniky udržení energetické hladiny, kyvadlo, práce s kartami. Léčení uzdravujícím dotykem rukou - zasvěcení do Rukou Ježíšových.

  6.Praktikování léčení BP - způsoby energetické ochrany, přehled o bílé a černé magii, kdo ji používá a jak se chránit, energetičtí upíři, práce živlovými energiemi, magický rituál, co je kabala, praktická cvičení

   7.Pokračování technik BP - Doprovodné informace - Co je karma a způsob jejího zpracování, techniky hluboké meditace. Prakticky automatická kresba a písmo, technika EFT, mentální mapy, praktická cvičení

   8.Pokračování procvičování technik BP - Doprovodné informace –archetypální energie, Akáša - 1. stupeň, kundalini energie, sahadža joga, zasvěcení do Reiki kundalini I. Stupně.

  9.Pokračování technik BP -  Vnitřní a vnější bohatství, Feng Shui, hodnotový systém, sebehodnocení, blokující emoční programy, peníze a hojnost, magnetizování hojnosti, zdravý životní styl, životospráva, co opravdu naše tělo potřebuje, druhy stravovacích režimů,  praktická cvičení.

10.písemné a praktické závěrečné zkoušky.

   Během jednotlivých lekcí probíhá také léčení mantrami, s vysvětlením jejich ozdravného vlivu  a meditací.

   Absolventi obdrží certifikát naší školy.

  Studenti obdrží potřebné pomůcky, písemné materiály, hudební CD k meditacím.

V rámci studia 1. ročníku obdrží  zasvěcení:

  Energie Zdroje

Archandělské energie

  Silver Violet Flame

Ruce Ježíšovy

  Kundalini Reiki – zákl. stupeň

   1. ročník   obsahuje 10 lekcí vždy 1 x měsíčně v sobotu či v neděli , prázdniny - červenec, srpen.

V případě zájmu se prosím zarezervujte  včasnou přihláškou. Přihláška je registrována  

po uhrazení zálohy 1000,- Kč, která bude poté odečtena ze školného. 

Cena školného je 16000,- Kč/ ročník. 

Pro žáky ročního kurzu je k nahlédnutí vnitřní řád školy.

Podrobnosti na tel. 732 304 369 nebo 731 155 559 

nebo na mail: Gabriela. noov@seznam.cz

PŘIHLÁŠKA ZDE:  Přihláška.doc (925184)

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: