Art Terapie

"Staň se tvůrcem svého života"

 nový sebepoznávací kurz

S radostí Vám představuji nový cyklus kurzů zaměřených na sebepoznání a seberozvoj.

Tento cyklus nabízí příležitost a podporu pro ty z Vás, kteří rádi objevují sebe sama, pro t, kteří chtějí poznat své staré, skryté vzorce, které ovlivňují náš život, tak, abychom je pochopili a změnili, abychom mohli využít svůj mnohdy skrytý potenciál ke spokojenému životu.

Kurzy jsou otevřeny pro všechny - muže, ženy, dospívající od 16/18ti let. Není třeba žádných zvláštních znalostí a schopností. Stačí pouze chtít a udělat si čas!!!

Setkání budou probíhat buď docházkově, a to 1x za 14dni ve studiu Kruh života TYP A a nebo jako víkendový pobyt v prostorách našeho domu TYP B.

TYP A:

První setkání proběhne v pátek  1. 3. 2019 od 14h a na něj budou navazovat další v intervalu 2 týdnů. Časovým prostorem bude možné lépe pochopit a postupně zpracovat dané životní témata.  První (a každý další) cyklus kurzu bude mít 6 setkání. Budeme se tedy setkávat po dobu 3 měsíců.

Během každého setkání uvolníme nejdříve nasbíraný stres všedního dne, zrelaxujeme, tak abychom příjemně zvládli dané téma. K práci využijeme technik - imaginace, vizualizace a Art Terapie. Budeme se učit tvořit svůj vlastní svět, tak abychom si v běžném životě dokázali snadno poradit. Budeme více naslouchat svému JÁ, svému tělu a hledat souvislosti.

TYP B:

První víkendové setkání proběhne v termínu od  5. - 7. dubna 2019. Budeme se zabývat tématy 1. cyklu.

Druhé víkendové setkání proběhne v termínu od 31. 5. - 2. června 2019. Témata 2. cyklu Arte kurzu.

Témata budou zajímavá.

1. cyklus zima 2019:

 • Já a Já
 • Já a moje emoce
 • Já  a můj osud
 • Já a moje masky
 • Já a moje tělo
 • Já a hodnocení sestav

2. cyklus: jaro 2019

3. cyklus: podzim 2019

V uvedených cyklech budou témata:  Já a moje rodiče, Já a moje vnitřní osobnosti, Já a moje vnitřní dítě, Já a můj rod, Já a moje vztahy, Já a můj dobrý vztah, Já a moje cesta,  Já a moje hodnota, Já a můj stín, Já a moje strachy, Já a nezávislost, ....

Změna obsahu lekce vyhrazena. bjednáním a zaplacením všech 3 cyklů množstevní sleva.

Co je Art Terapie

Je  výtvarný projev,  je pro člověka přirozeným prostředkem vyjadřování vlastních pocitů, postojů ke světu i k sobě samému, je i prostředkem sebepoznání a komunikace.

AT je to zároveň léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Není zaměřená na výsledek, není důležité výtvarné nadání, ani zručnost tvůrce, ale důležité je samotné tvoření, využití různých výtvarných technik a materiálů, otevření fantasie a svoboda projevu, která může přinést uspokojení, sebepoznání, posílení zdravé sebedůvěry a sebevědomí, odreagování, relaxaci, nové zážitky…

AT nám pomůže nahlédnout na obrazy naší duše, dát jim tvar, barvu a pohyb a lépe je pochopit.

Důležité je, že nemusíte umět malovat!!

Kdy a kde se kurzy konají?

TYP A:

 • 1. cyklus začíná dne  1. 3. 2019 a bude vždy 1x za 14 dní,  
 • od 14h – do 17h,  dle počtu účastníků ( cca 3h)
 • Adresa -  Studio KRUH ŽIVOTA, Náměstí Míru 3, Plzeň
 • 2. a 3. cyklus bude navazovat ve stejném rytmu

TYP B:

 • začínáme v pátek 5. 4. (31.5.) 2019, příjezd mezi 17-18h
 • ubytování v domě - prostory pobytu ve tmě (Plzeň sever - 35 km od PM)
 • strava - vlastní (snídaně, večeře), oběd - restaurace (nebo možno vlastní)
 • končíme v neděli 7. 4. (2. 7.) 2019 odpoledne, odjezd po 16h

Kurzovné:

 • Kurzovné TYP A 2.700 Kč, TYP B 2.950 Kč 
 • Pro REZERVACI místa prosím uhraďte zálohu 1.000 Kč
 • AKCE 1+1  vezmi kamaráda-dku,  zaplatíš A/ 2.550 Kč/os., nebo  B/ 2.800 Kč/osušetříte tak  2x 150 Kč
 • Číslo účtu je   842606033/0800, v.s.279 + jméno a příjmení
 • Množstevní sleva za všechny tři cykly A/ je 7.650 Kč, ušetříte 450 Kč
 • Počet míst na kurzu omezen.

V ceně je zahrnut veškerý výtvarný materiál.

Opravdu není potřeba mít žádné zkušenosti, nepotřebujete výtvarné nadání. Stačí vám otevřenost a chuť zkusit něco nového. V každém z nás je kousek hravého dítěte, v každém se skrývá duše umělce. Přijďte je v sobě objevit.

Na co se můžete těšit:

 • naučit se chápat, to co se v nás děje
 • umět pojmenovat emoci, která je s danou tématikou a situací spojená
 • naučit se porozumět sami sobě a svému okolí
 • pomocí sebe-poznání a sebe-pochopení umožnit svůj osobní rozvoj a růst
 • zažít vědomé setkání se svým nevědomím pomocí obrazů
 • věnovat pozornost, lásku a čas sám/sama  sobě 

Často jsme při setkání přítomni zázrakům :-)!

Máte-li chuť, přihlaste se. Budu se na váš těšit!!

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: