Kruh života

...kruh zahrnuje věškerý život

...kruh představuje jednotu bytí

...kruh znamená pohyb

...kruh znamená energii

...kruh je posvátný prostor

...kruh zajišťuje bezpečí

...kruh chrání před energiemi z venku

...kruh udržuje uvnitř mocnou a pozitivní energii